2% parama mokyklai

Mažos vertės pirkimas skelbiamas apklausos būdu CVP IS priemonėmis "PRC aikštelės sutvarkymo darbai"

PRCaiksteles sutvarkymo darbai.pdf

5 priedas lokalinė samata (žiniarastis).pdf


Mažos vertės pirkimas skelbiamos apklausos būdu CVP IS priemonėmis "PRC mokomojo korpuso pirmojo aukšto remontas"

5 priedas patikslinta lokalinė samata (žiniaraštis).pdf

6 priedas mok.korpuso I aukšto planas.jpg

pirkimo sąlygos.pdf

pirkimų datos nukėlimas.pdf

salygų patikslinimas.pdf