2% parama mokyklai

ERASMUS+ programos projektas
NR. 2014-1-LT01-KA102-000220   ,,NAUJI SVETINGUMO STANDARTAI“

Projekto rengėjas: Kėdainių profesinio rengimo centras

Projekto tikslas - tobulinti padavėjo ir barmeno profesijos mokinių, padavėjo ir barmeno bei virėjo profesijos mokytojų profesines kompetencijas, pasidalinti gerąja profesine patirtimi, siekiant užtikrinti aptarnavimo srities darbuotojų profesinio rengimo kokybę ir prestižą Lietuvoje bei užsienyje.

Priimančios organizacijos: Fethiye Otelcilik Turizm Meslek Lisesi ( Turkija), Kapadokya Egitim Akademisi Dernegi (Turkija)

Projekto dalyviai

Pirmoji projekto tikslinė grupė-Kėdainių PRC padavėjo ir barmeno profesijos mokiniai, kurie mokosi pagal padavėjo ir barmeno mokymo programas (valstybiniai kodai 330081101, 440081101) ir įgija padavėjo ir barmeno profesinę kvalifikaciją. Projekto dalyviai- mokiniai praktikos maitinimo įmonėse metu susipažins su aukštos aptarnavimo kultūros, orientuotos į klientų poreikius, svetingumo įmonės veikla, svečių aptarnavimo standartais ir įgys bendravimo aptarnavimo metu praktinių įgūdžių. Jie turės galimybę įgyti praktinės užkandžių, pagrindinių patiekalų ir desertų patiekimo, bendravimo su svečiais patirties.

Kita tikslinė grupė-Kėdainių PRC virėjo, padavėjo ir barmeno profesijos mokytojai, kurie turi savo srities aukštąjį universitetinį ir neuniversitetinį išsilavinimą, pedagogines ir profesines kvalifikacijas, praktinę darbo patirtį. Profesijos mokytojai, praktikos įmonėje metu, susipažins su taikomomis moderniomis technologijomis, įranga, darbo organizavimu, šalių tradicinių patiekalų gamyba bei patiekimu. Jie praplės profesines kompetencijas, t.y. įgis sveikos mitybos principais paremtos turkų virtuvės patiekalų ruošimo ir patiekimo praktinių įgūdžių, susipažins su kitų populiarių pasaulio virtuvių tradicijomis. Projekto vizitų metu įgytos žinios ir patirtis sudarys jiems galimybę parengti metodinę mokymo/si medžiagą, kuri galėtų būti naudojama ir kitose pirminio ir tęstinio profesinio mokymo įstaigose.

Dar viena projekto tikslinė grupė-Kėdainių PRC profesijos mokytojai, kurie turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą, pedagogines ir profesines kvalifikacijas, labai gerai moka anglų kalbą, dalyvavo mobilumo ir partnerystės projektuose, kurių metu įgijo integruoto profesinio dalyko užsieniokalba mokymo/si metodinės patirties, pasirengė mokymo/si medžiagą anglų kalba. Profesijos mokytojai mokymo vizitų užsienio šalies partnerinėje profesinio mokymo institucijoje metu įgis tarptautinio mokymo patirties, tobulins savo įgūdžius susijusius su pagrindine profesine veikla organizacijoje, projekto veiklos motyvuos juos tobulinti savo srities profesinę užsienio kalbą. Pasirengimas dalyvauti naujoje veikloje-mokymo vizite, ugdys profesijos mokytojų kūrybinę veiklą darbinėje aplinkoje, skatins jų kūrybinį mąstymą, poreikį  karjeros kėlimui.

Numatomi projekto rezultatai:

• 2 virėjo, padavėjo ir barmeno profesinio mokymo specialistai patobulins technologines kompetencijas;

• 2 padavėjo ir barmeno profesinio mokymo specialistai įgis tarpautinės mokymo/si patirties;

• 4 projekto dalyviai - profesijos mokytojai patobulins tarpkultūrines kompetencijas ir užsienio kalbos žinias, susipažins su darbo kultūra kitos šalies viešojo maitinimo imonėje.

• Profesijos mokytojų parengta profesinio dalyko „Specialus aptarnavimas“ mokymo/si medžiaga -pristatymai: „Žuvies patiekalų flambiravimas“, „Mėsos patiekalų flambiravimas“, „Saldžiųjų patiekalų ir vaisių flambiravimas“, „Gėrimų flambiravimas“.

• Profesijos mokytojų parengta profesinio dalyko „Profesinė etika ir bendravimo psichologija“ mokymo/si medžiaga- pristatymai: „Lankytojų tipai“, „Tarpkultūriniai barjerai ir jų sprendimobūdai", „Neverbalinė komunikacija-akių kontaktas, gestai ir judesiai, kūno laikysena“.

Sklaida

Rezultatų sklaidos formos: informacija apie projektą Kėdainių PRC, Kapadokya EAD, Fethiye OTML interneto puslapiuose; informacija Kėdainių regioninėje spaudoje (laikraštis „Rinkos aikštė) ir Nevsehir žiniasklaidos elektroniniame leidinyje; projekto skrajutė ( projekto tikslai, priimančios organizacijos, mobilumo pripažinimas, rezultatai, projekto dalyvių atranka); mobilumų dalyvių susitikimas su profesijos mokytojais ir mokiniais (mobilumo vizito pristatymas-vizito šalies produktų degustacija); mobilumo vizitų dalyvių įspūdžiai-informaciniai nuotraukų stendai;  profesinės patirties pasidalijimas profesinis seminaras „Užsienio šalių patiekalų ir gėrimų pristatymas-degustacija“, mokymo/si medžiagos pristatymas;  2014-2015 m.m. mobilumo projektų sklaidos seminaras „Mokytojų mobilumų-mokymo vizitų ir praktikos įmonėje patirties sklaida“; 2014-2015 m.m. mobilumo projektų sklaidos seminaras „Mokinių tarptautinės praktikos patirties sklaida“.

Paramos dydis: 32 186 EUR

 


ERASMUS+ programos projektas
NR. 2014-1-LT01-KA102-000024   ,,TARPTAUTINĖ PATIRTIS-LOGISTIKOS SPECIALISTO PERSPEKTYVOS“

Projekto rengėjas: Kėdainių profesinio rengimo centras.

Projekto konsorciumo nariai:
1. Elektrėnų profesinio mokymo centras,
2. Kauno statybininkų rengimo centras.

Projekto tikslas - tobulinti logisto ekspeditoriaus ir tarptautinių vežimų vairuotojo-ekspeditoriaus specialybių mokinių ir mokytojų  profesines kompetencijas ir praktinius įgūdžius, supažindinant juos su naujausiomis logistikos paslaugų teikimo technologijomis užsienyje.

 

Priimanti organizacija: Kayseri teknik ve endustri meslek lisesi(Turkija)

Projekto dalyviai

Kėdainių PRC logisto ekspeditoriaus ir tarptautinių vežimų vairuotojo-ekspeditoriaus, Elektrėnų PMC ir Kauno SRC logisto ekspeditoriaus profesijų mokiniai. Logisto ekspeditoriaus ir tarptautinių vežimų vairuotojo-ekspeditoriaus profesijų mokiniai stažuotės užsienyje metu susipažins su krovinių sandėliavimu, krovinių išdėstymu ir tvirtinimu, naudojant įvairioms krovinių rūšims skirtas pakavimo medžiagas, krovimo ir tvirtinimo priemones. Jie įgis sandėliavimo ir krovinių paruošimo saugiam transportavimui praktinių įgūdžių. Būsimiems logisto ekspeditoriaus ir tarptautinių vežimų vairuotojo-ekspeditoriaus profesijų mokiniams reikia įgyti ir krovinių paruošimo gabenimui praktinės patirties, t.y mokėti parinkti tinkamas pakavimo medžiagas, teisingai pakrauti, išdėstyti ir tvirtinti krovinius transporto priemonėje. Šių profesijų darbuotojams labai svarbūs yra bendrieji gebėjimai: bendravimas; užsienio kalbos mokėjimas; problemų sprendimas; pareigingumas ir noras tobulėti.

Kita tikslinė grupė – logisto ekspeditoriaus ir tarptautinių vežimų vairuotojo-ekspeditoriaus specialybių profesijos mokytojai. Praktikos įmonėje metu jie susipažins su logistikos sandėlių veikla ir jos ypatumais; intelektinėmis logistikos sistemomis; logistinių ir krovinių vežimo technologinių procesų vykdymu įmonėse.

Projekto rezultatai

  • 4 logisto ekspeditoriaus ir tarptautinių vežimų profesijos mokytojai pagerins profesines kompetencijas ir praktinius įgūdžius.
  • 4 profesijos mokytojai įgis tarptautinės mobilumo patirties, pagerės profesinės užsienio kalbos įgūdžiai.
  • Atnaujintas logisto ekspeditoriaus bei tarptautinių vežimų vairuotojų-ekspeditorių profesinių mokymo programų  dalykų turinys, profesijos mokytojų parengtos praktinės užduotys: „Prekių išdėstymas“, „Užsakymo atrinkimas“, Transporto priemonės pakrovimas“.
  • Debatai tarp mokytojų ir mokinių tema: "Ko reikia, kad paruoštume gerą logistikos specialistą tarptautinei rinkai“.

Sklaida

Sklaida apie projektą ir jo rezultatus vyks instituciniu, regiono bei sektoriaus lygmeniu. Informacija bus skleidžiama šiems informacijos gavėjams: įgytos naujos profesinės žinios ir patirtis Kėdainių PRC, Elektrėnų PMC, Kauno SRC mokiniams, profesijos mokytojams, socialiniams partneriams-įmonėms, kuriose mokiniai atlieka praktinį mokymą; Kėdainių rajono mokykloms.

Rezultatų sklaidos formos: informacija apie projektą Kėdainių PRC, Elektrėnų PMC, Kauno SRC, Kayseri TLEML interneto svetainėse; informacija rajono laikraščiuose; projekto skrajutė; susitikimai su profesijos mokytojais ir mokiniais; informaciniai stendai Kėdainių PRC, Elektrėnų PMC, Kauno SRC; profesinės patirties pasidalijimo profesinis seminaras;  logistikos diena-debatai; 2014-2015 m.m. mobilumo projektų sklaidos seminaras „Mokytojų mobilumų-mokymo vizitų ir praktikos įmonėje patirties sklaida“; 2014-2015 m.m. mobilumo projektų sklaidos seminaras „Mokinių tarptautinės praktikos patirties sklaida“. Seminaruose dalyvaus mobilumuose užsienyje dalyvavę profesijos mokytojai, mokiniai bei juos lydėję mokytojai; vadovai, profesinio mokymo specialistai, mokiniai, kurie domisi mobilumais užsienyje ir ateityje norėtų dalyvauti; socialiniai partneriai-Kėdainių regiono švietimo bendruomenės.

 

Paramos dydis: 48 966 EUR

Projekto įgyvendinimui Europos Sąjunga suteikė finansinę paramą.

  


ERASMUS+ programos 1 pagrindinio veiksmo-Asmenų mobilumas mokymosi tikslais

Projektas NR. 2014-1-LT01-KA102-000232

„DARBUOTOJŲ ĮGŪDŽIŲ TOBULINIMAS: DARBAS SU RIZIKOS GRUPĖS VAIKAIS“ (partneriai)

 

Projekto tikslas - tobulinti darbuotojų, aktyviai veikiančių profesinio mokymo srityje (profesijos mokytojų, darbuotojų, atsakingų už profesinio mokymo proceso organizavimą, mokyklų socialinių pedagogų, projektų vadovų) profesines bei pedagogines žinias ir  įgūdžius darbui su socialinę atskirtį patiriančiais ir rizikos grupės vaikais.

Projekte dalyvaujančios mokyklos: VšĮ Daugų technologijos ir verslo mokykla, Kėdainių profesinio rengimo centras, Veisiejų technologijos ir verslo mokykla

Planuojami personalo praktikos/darbo stebėjimo vizitai:

1. Portugalija (Lisabona), 2014-10-26 – 2014-11-06

2. Prancūzija (Paryžius), 2015-04-05 – 2015-04-16

Projekto dalyvių atrankos kriterijai:

- profesinė patirtis ir dalykinė sritis (darbuotojai, aktyviai dalyvaujantys profesinio mokymo srityje (profesijos mokytojai, administracijos darbuotojai, atsakingi už ugdymo proceso organizavimą, projektų vadovai, rengiantys ir vykdantys projektus mokiniams;  darbo patirtis ir patirtis, susijusi su socialinę atskirtį patiriančiais ir rizikos grupei priklausančiais mokiniais);

 - motyvacija dalyvauti projekte;

 - užsienio kalbų mokėjimas (anglų kalba, vizitų šalių gimtoji kalba);

 - komandinio darbo patirtis;

 - geri darbo kompiuterine technika įgūdžiai.

Siektini projekto rezultatai:

1. Patobulintos 8 (aštuonių) VšĮ Daugų TVM, Kėdainių PRC ir Veisiejų TVM darbuotojų profesinės ir pedagoginės žinios ir įgūdžiai;

2. Parengtos rekomendacijos darbui su socialinę atskirtį patiriančiais ir rizikos grupei priklausančiais vaikais.

 


ERASMUS+ programos 1 pagrindinio veiksmo-Asmenų mobilumas mokymosi tikslais

Projektas Nr. 2014-1-LT01-KA102-000304

Mobilumas mokantis – patirtis gyvenime“ (partneriai)

 

Projekto vykdytojas: Kauno statybininkų rengimo centras

Projekto siunčiantys partneriai: 

  • Marijampolės profesinio rengimo centras;
  • Kėdainių profesinio rengimo centras.

Projekto priimantys partneriai:

Savon koulutuskuntayhtymä (Suomija);

Bridgwater College (Jungtinė Karalystė);

Rakvere Ametikool (Estija);

Centro San Viator (Ispanija);

ROC ID College (Nyderlandai);

Stichting BVE Oost-Gelderland (Nyderlandai);

SDE (Danija).

 

Projekto dalyviai:

 

Dvi tikslinės grupės:

1 - automobilių mechaniko ir automobilių elektromechaniko specialybę siekiantys įgyti mokiniai.

2 - logisto ekspeditoriaus specialybės profesijos mokytojai.

1 tikslinės grupės projekto      automobilių inžinerijos specialybių mokinių praktinio mokymo tikslas kokybės gerinimas, sudarant sąlygas projekto dalyviams įgytas profesines žinias įtvirtinti realiose darbo vietose; jų pasiekimus pripažinti ir užskaityti ECVET taškais.

2 tikslinės grupės projekto logisto ekspeditoriaus praktinio mokymo kokybės gerinimas per tikslas profesijos mokytojų kompetencijų gilinimą, bendradarbiavimo su socialiniais partneriais patirties pasidalijimą.

Planuojami rezultatai:

19 mokinių patobulins dalykines automobilių remonto ir priežiūros kompetencijas bei bendrąsias kompetencijas (skaitmeninę, komunikavimo, tarpkultūrinę ir kt.)

4 profesijos mokytojai pagilins logisto ekspeditoriaus praktinio mokymo organizavimo, bendradarbiavimo su socialiniais partneriais organizavimo ir reglamentavimo, sandėliavimo logistikos mokymo bei bendrąsias kompetencijas (IT taikymo, komunikavimo, tarpkultūrinę).

 

Paramos dydis: 39 000,00 EUR (trisdešimt devyni tūkstančiai eurų).

Projekto įgyvendinimui Europos Sąjunga suteikė finansinę paramą.

 


 

ERASMUS+ programos 1 pagrindinio veiksmo-Asmenų mobilumas mokymosi tikslais

Projektas Nr. 2014-1-LT01-KA102-000014

Verslo pradmenis“ (partneriai)

Pagrindinis šio projekto tikslas - tobulinti ir gilinti smulkaus verslo paslaugų teikėjo ir technikos priežiūros verslo darbuotojo profesijų moksleivių profesines ir bendrąsias kompetencijas siekiant didinti jų konkurencingumą, verslumą bei integraciją į Lietuvos ir ES darbo rinkas.

Numatomi  projekto rezultatai:

• Įvykdyta dalyvių praktika užsienyje pagal stažuotės programą

• Gauti stažuotės įvertinimo dokumentai – Europass mobilumo dokumentas, priimančių bei koordinuojančios organizacijų sertifikatai, stažuotės metu įgytos kompetencijos užskaitytos pagal ECVET metodiką

• Pateiktos stažuočių ataskaitos

• Pagal įvardintus profesinius poreikius pakelta moksleivių kvalifikacija

• Patobulinti praktiniai dalyvių įgūdžiai, leisiantys lengviau integruotis Lietuvos ir Europos darbo rinkoje;

• Padidintas dalyvių pasitikėjimas savimi, iniciatyvumas, novatoriškumas, verslumas;

• Pagerinti dalyvių kalbiniai ir bendravimo įgūdžiai.

Dalyvių įgūdžiai bus pripažinti kiekvienam projekto dalyviui išduodant:

1. Europass mobilumo dokumentą

2. Priimančios organizacijos stažuotės sertifikatą

3. Koordinuojančios organizacijos stažuotės pripažinimo pažymėjimą

 


Erasmus+ programos 2 pagrindinio veiksmo- Profesinio mokymo strateginės partnerystės projektas Nr. 2014-1-DE02-KA202-001582 “PROVED” (“Produktyvus mokymas profesiniame rengime”)

PROVED ((“Produktyvus mokymas profesiniame rengime”)  yra dviejų metų projektas, kuris yra vykdomas Suomijoje, Vokietijoje, Graikijoje ir Lietuvoje.

Pagrindinis projekto tikslas yra prisidėti prie jaunimo įsidarbinimo lygio kėlimo, sumažinti mokinių, metančių profesines mokyklas skaičių ir tokiu būdu sumažinti  atskirtį tarp jaunų žmonių iš skurdžios socialinės aplinkos. Tobulinant profesinio rengimo sistemas šalyse, dalyvaujančiose projekte, tuo pačiu metu išaugs  jaunų žmonių galimybės įsilieti į darbo rinką bei jų įsidarbininimo galimybės.

Projekto tikslas yra perkelti sėkmingus alternatyvaus ugdymo ( Produktyvaus mokymosi) principus iš bendrojo lavinimo aplinkos į profesinio mokymo sritį. 

Pagrindiniai Produktyvaus mokymosi bruožai:

-     Mokymasis realiose situacijose

-     Teorijos ir praktikos siejimas

-     Mokymosi proceso individualizavimas

-     Bendrojo lavinimo ir profesinio orientavimo siejimas

Tikslinės projekto grupės:

  1. 16 – 24 metų  jauni žmonės, turintys žemą išsilavinimą ir susiduriantis su  problemomis įsiliejant į darbo rinką. Alternatyvaus udgymo būdu ( Produktyvus mokymasis) šie jauni žmonės įgaus naujos motyvacijos, sulauks paramos ir pagalbos ugdant savo asmenybę, įgūdžius bei idėjas, susijusias su profesine ateitimi. Per pagrindinį Produktyvaus mokymosi elementą ( mokymąsi per praktiką), padidės jų galimybės tobulinti konkrečią perspektyvą ( pameistrystę ar darbą).
  2. Mokytojai, kurie dirba projekte dalyvaujančiose profesinėse mokyklose/profesinio rengimo centruose /suaugusiųjų mokymo centruose.

Mokytojai bus paruošti dirbti su adaptuotu Produktyviojo mokymosi modeliu. Jie bus apmokomi tarptautiniuose bei vietiniuose seminaruose, mokyklose rengiamuose mokymuose ir studijų laiškais. Yra numatyta paruošti dalį mokymo programos ( vietiniai seminarai/studijų laiškai) susidomėjusioms mokykloms ir mokytojams regionuose.

  1. Įmonės.
  2. Ekspertai iš numatytų praktikos vietų, kurie dalyvaus mokymo procese kaip jaunų žmonių mentoriai.

Intelektiniai produktai

Pagrindiniai intelektiniai produktai - penkios pritaikytos produktyvaus mokymo idėjos/koncepcijos. Šios penkios pritaikytos produktyvaus mokymo idėjos/koncepcijos bus sukurtos bendradarbiaujant visiems projekto partneriams (naudojantis skirtinga patirtimi, žiniomis ir perspektyvomis), vietos politikais (kad užtikrinti idėjų/koncepcijų patvirtinimą bei įgyvendinimą remiantis įstatymine baze), su įmonių vadovais (užtikrinti, kad bus atsižvelgta į jų poreikius kuriant idėjas/koncepcijas bei jų įtraukimą į koncepcijų/idėjų įgyvendinimą prisidedant prie “praktinio mokymosi”). Šių koncepcijų/idėjų tvarumas bus užtikrintas per tris įgyvendinimo etapus: pasiruošimo etapas (mokymo programos kūrimas), bandymo etapas (sukurtų idėjų/koncepcijų bandymas), pasiruošimas tvariam įgyvendinimui (įdėjų/koncepcijų tikslinimas).

Šie produktai užtikrins tinkamą penkių pritaikytų produktyvaus mokymo idėjų/koncepcijų sukūrimą:

-       keturių šalių, dalyvaujančių projekte profesinio mokymo sistemų analizė;

-       keturi įgyvendinimo planai, skirti kiekvienai dalyvaujančiai šaliai;

-       keturių šalių švietimo politikos pristatymai apibrėžiantys įstatyminę bazę, suderinti su vietos politikais;

-       pedagoginės medžiagos vadovėlis keturiomis kalbomis (vokiečių, suomių, graikų ir lietuvių);

-       mokymo programa, pritaikyta profesinių mokymo centrų mokytojams. Tame tarpe, mokymo ir kursų medžiaga;

-       du tarptautiniai seminarai, skirti projekte dalyvaujančių mokytojų parengimui;

-       mokymo programa mentoriams, tame tarpe ir informacija ir kursų medžiaga (pvz. žemėlapiai su klausimais ir užduotimis skirtomis įvairioms darbo sritims, kontroliniai sąrašai skirti, jaunuolių pasiekimams praktikoje įvertinti, medžiaga skirta mokinio pažangos praktikoje grįžtamajam ryšiui įvertinti);

-       keturi partnerių susitikimai, kiekvienoje iš projekte dalyvaujančių šalių: Įžanginis susitikimas, galutinė sesija ir du kiti parnerių susitikimai;

-       aštuoni mokymai mokyklose, kiekvienoje iš dalyvaujančių mokyklų po 2.

- aštuoni vietiniai seminarai, po du kiekvienoje šalyje;

- vienas tyriamasis  rinkinys dalyvių savišvietai, kuriame bus pristatyta tema “Profesinis orientavimasis produktyviajame mokyme” (anglų kalba), mokytojų mokymo bei mentorių mokymo programos;

- pranešimas apie penkių pritaikytų produktyvaus mokymo idėjų/koncepcijų sėkmę ( jaunuolių kurie dalyvauja idėjos/ koncepcijos bandyme pažanga: įgūdžių, kurie būtini darbo pasaulyje ugdymas, konkrečios profesnės perspektyvos mokantis praktikoje kūrimas, motyvacijos skatinimas ir t.t.);

- keturi straipsniai išspausdinti specifiniuose nacionaliniuose laikraščiuose, skirtuose švietimui (po vieną kiekvienoje iš dalyvaujančių šalių tam, kad paskatinti tvarų įgyvendinimo procesą.