2% parama mokyklai

Kėdainių profesinio rengimo centras įgyvendina Erasmus+ programos 2 pagrindinio veiksmo - suaugusiųjų švietimo srities strateginių partnerysčių projektą „Neaktyvių moterų ir namų šeimininkių verslumo ugdymas – amatų įgūdžių įgijimas verslo pradžiai“.

Joninių išvakarėse, birželio 22 dieną, Kėdainių profesinio rengimo centro absolventams įteikti profesinio mokymo diplomai. Tą dieną visa Centro bendruomenė, absolventų artimieji, draugai rinkosi į Kėdainių kultūros centro Vilainių skyriaus aktų salę.

Kėdainių profesinio rengimo centro socialinės pedagogės ir sveikatos priežiūros specialistė jau ketvirtus metus pakvietė mažuosius kėdainiečius įdomiai ir prasmingai praleisti laiką. Birželio 18-22 dienomis 25 vaikai dalyvavo vaikų vasaros poilsio ir užimtumo stovykloje „Aš tarp kitų“, kurią finansavo Kėdainių r. savivaldybė ir Kėdainių profesinio rengimo centras.

Pagal 2014 – 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos projektą „Profesinių sąjungų ir darbdavių bendradarbiavimo modelis vystant socialinį dialogą“  birželio 19 d. Kėdainių profesinio rengimo centre lankėsi Lietuvos darbdavių konfederacijos generalinis direktorius Danukas Arlauskas ir jo pavaduotojas  Vaidotas Levickis. 

Kėdainių profesinio rengimo centras organizavo Erasmus+ programos tarpmokyklinių strateginių partnerysčių projekto „A HEALTHY MIND in A HEALTHY BODY“ („Sveikame kūne-sveika siela“) dalyvių susitikimą Kėdainiuose. Pirmą birželio savaitę projekto veiklose dalyvavo 26 mokiniai ir 14 mokytojų iš Čekijos, Latvijos, Lietuvos, Rumunijos ir Turkijos mokyklų.

Norint įtraukti jaunimą į aktyvią fizinę veiklą, tenka ieškoti netradicinių formų. Birželio 12 dieną Centro socialinės pedagogės ir sveikatos priežiūros specialistė pakvietė jaunuolius į miesto parką, kur jų laukė patyriminis žygis. Veiklos metu komandos pagal pateiktas užuominas ieškojo paslėptų vokų, kuriuose rasdavo atskirus žodžius. Tik suradus visas nuorodas, jaunuoliai galėjo sudėlioti teisingą sakinį apie sveikatą ir įveikti užduotį iki galo. Veikloje labai svarbus buvo bendradarbiavimas ir komandinis darbas, darbo pasidalijimas. Po sėkmingai įveiktų maršrutų buvo surengtas piknikas. Veikla finansuota iš Kėdainių r. savivaldybės Atvirųjų jaunimo erdvių veiklos projekto „Pasirink savo ateitį“ lėšų.

Gegužės 28 -31 d. Adanoje (Turkija) įvyko šeštasis projekto partnerių susitikimas, kuriame dalyvavo Centro projektų vadovė Vilija Bakutytė bei anglų kalbos mokytoja metodininkė Živilė Matukienė. Baigiamasis projekto susitikimas prasidėjo vykdytų mokyklose veiklų bei pasiektų projekto rezultatų pristatymu ir aptarimu. Projekto susitikimo metu taip pat susipažinome su mokykla, susitikome su savivaldybės atstovais, klausėmės paskaitos apie saugų bendravimą internete. Laiko buvo skirta ir pažinčiai su Adanos miestu bei jo apylinkėmis - aplankėme Mersino bei Tarsus miestus, grožėjomės įspūdingais gamtos vaizdais.