2% parama mokyklai

Centro bendruomenė 2015 -2016 m. m. pradėjo kiek neįprastai. Rugsėjo 1- osios – Mokslo ir žinių dienos - šventė vyko Šv. Jurgio bažnyčioje, į kurią susirinko gausus būrys mokinių, siekiančių įgyti profesinį išsilavinimą, I ir II klasių gimnazistai, jų tėveliai, mokytojai, svečiai, Centro vadovai.  Klebonas – kun. Artūras Stanevičius aukojo Šv. Mišias, kurių metu buvo pašventinta naujai sukurta Centro vėliava. Palinkėjo visiems Dievo palaimos, maldoje prašė  išminties, sveikatos mokytojams bei mokiniams.

Kėdainių miestui minint 643 gimtadienį, Kėdainių profesinio rengimo centras pirmą kartą dalyvavo miesto amatininkų, tautodailininkų mugėje. Nuo ankstyvo ryto Centro mokiniai Marius Škutas ir Saimonas Savickas kartu su Centro direktoriumi Dangiru Kačinsku ir profesijos mokytojais prekiavo siuvėjo ir suvirintojo specialybių mokinių darbais.

Rugpjūčio 3-7 dienomis Kėdainių profesinio rengimo centro socialinės pedagogės pakvietė vaikus į vasaros stovyklą. „Amatų stovykloje“ aktyviai laiką leido 25 vaikai, gyvenantys Šėtos gatvėje. Stovyklautojai žaidė įvairius žaidimus, sportavo, vyko į pažintines išvykas bei turėjo galimybę susipažinti su įvairiais amatais.