2% parama mokyklai

Balandžio 22-23 dienomis Klaipėdoje vyko 19-oji tarptautinė verslo praktinio mokymo firmų mugė „Klaipėda 2015“, kurioje dalyvavo 50 verslo praktinio mokymo firmų iš Lietuvos ir Europos valsybių.  Šios mugės tikslas -  ugdyti Lietuvos bei kitų šalių VPMF veikloje dalyvaujančio jaunimo verslumą bei išplėtoti jų tarpusavio verslo ryšius ir prekybinius santykius.

A 25-7 grupės mokiniai ir profesijos mokytojos Laimutė Linkevičienė ir Nijolė Petrusevičienė dvi savaites dalyvavo projekto „Statybos sektoriaus modulinėms mokymo programoms skirtų mokymo priemonių rengimas ir modulinių programų išbandymas“ Nr.  VPI-2-2-ŠMM-04-V-03-014, finansuojamo Europos socialinio fondo agentūros ir Lietuvos Respublikos valstybės lėšomis, mokymuose, kurie vyko Kauno socialinių paslaugų ir statybos verslo darbuotojų profesinio mokymo centre. Mokiniai atliko plytelių klijavimo ir paviršių šiltinimo praktinio mokymo užduotis ir išbandė naujas mokymo priemones. Profesinio praktinio mokymo pabaigoje projekto dalyviams bus išduotas sertifikatas. Mokymo dalyvių kelionės, maitinimo, nakvynės išlaidos apmokėtos iš projekto lėšų.

Balandžio 22- oji diena pasaulyje minima kaip tarptautinė motinos Žemės diena. Šią dieną gausus mokinių ir mokytojų iš Kauno regiono profesinio mokymo įstaigų būrys susirinko į Vilkijos žemės ūkio mokyklą. Kaip ir kasmet čia vyko konkursas raštingiausiam gamtamoksliui išaiškinti. Renginio įžanginėje dalyje buvo prisiminta apie oro ir kitų gamtos išteklių tausojimą ir apsaugą, apie parkų ir poilsio zonų išsaugojimo būtinumą, buvo pasiūlyta prisijungti prie milijonų žmonių, neabejingų mūsų Žemės likimui.

Balandžio 22 d. Centre vyko nacionalinis profesinio meistriškumo konkursas „Šauniausias padavėjas ir barmenas 2015“, kurio tikslas – ugdyti mokinių profesinį meistriškumą.  Konkurse dalyvavo būsimieji padavėjai ir barmenai  iš penkių šalies profesinio mokymo įstaigų:  Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centro, Klaipėdos turizmo mokyklos, Marijampolės profesinio rengimo centro, Panevėžio prekybos ir paslaugų verslo mokyklos, Kėdainių profesinio rengimo centro.

Balandžio 16 dieną Panevėžio paslaugų ir verslo mokykloje vyko prekybos įmonių vadybininko padėjėjo specialybės mokinių profesinio meistriškumo konkursas „Šauniausia vadybininko padėjėjų komanda 2015“. Kėdainių PRC atstovavo prekybos įmonių vadybininko specialybės pirmo ir antro kurso mokiniai Gražina Gaurilčikaitė, Martyna Martinkutė ir Ernestas Neviera. Sveikiname „Mėlynųjų“ komandos narę Gražiną Gaurilčikaitę, konkurse su komanda laimėjusią I vietą. Konkursui mokinius paruošė vyresniosios profesijos mokytojos Violeta Galinienė ir Gražina Norvaišienė.

Įgyvendinant Erasmus+ programos projektą „Mobilumas mokantis – patirtis gyvenime“, mes, automobilių elektromechaniko specialybės mokiniai Aivaras Krašinskas ir Marius Lentinas, atlikome praktinę stažuotę Estijoje, Rakvere profesinėje mokykloje. Į Estiją vykome autobusu, beveik dvylikos valandų kelionė buvo tikrai varginanti, tačiau nuvažiavus į Rakvere miestą iš karto palengvėjo, dingo visas nuovargis, kadangi buvome sutikti itin šiltai, atrodė, kad esame šios mokyklos mokiniai ir mus pasitiko kaip savus, todėl  pritapti nebuvo labai sunku.

Balandžio 15 d. Centro bendruomenę aplankė Kauno arkivyskupijos augziliaras vyskupas dr. Kęstutis Kėvalas, kurį lydėjo Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčios klebonas – kun. Artūras Stanevičius. Susitikime su garbingu svečiu dalyvavo Centro vadovai, mokytojai, mokiniai, kiti darbuotojai. Visus nustebino netikėtas ir kiek neįprastas gerbiamo arkivyskupijos atstovo susidomėjimas mūsų ugdymo įstaiga.

Įgyvendinant Erasmus + programos mobilumo projektą Nr. 2014-1-LT01-KA102-000024 „Tarptautinė patirtis – logistikos specialisto perspektyvos“, vykdomą Kėdainių PRC, Transporto ir verslo skyriaus profesijos mokytojos Aurima Bajorūnienė ir Dalia Sapronienė 2015 m. kovo 22 – 30 d. stažavosi Turkijoje,Kayseri Teknikve Endustri Meslek Lisesi profesinėje mokykloje. Profesijos mokytojos susipažino su priimančios organizacijos praktinio mokymo baze, stebėjo, kaip vykdomas praktinis mokymas, lankėsi Kaiserio privačioje mokykloje bei suaugusiųjų mokymo centre. Projekto dalyviai susipažino su Turkijos švietimo sistema, dalinosi asmenine patirtimi rengiant logisto ekspeditoriaus ir tarptautinių vežimų vairuotojo ekspeditoriaus specialybių mokinius.

Įgyvendinant  Erasmus+ programos profesinio mokymo strateginės partnerystės projekto Nr. 2014-1-DE02-KA202-001582 „PROVED” „Produktyvusis mokymasis“ veiklas, kovo 16-19 dienomis Kėdainių profesinio rengimo centro statybos darbų profesijos mokytojos metodininkės Vida Radavičienė ir Laimutė Dulkinienė lankėsi Berlyne  Produktyvaus mokymosi institute (IPLE). Kartu su partneriais iš Vokietijos, Graikijos ir Suomijos seminaruose buvo aptarta projekto tikslinė grupė, atrankos į šią grupę kriterijai. Seminaro dalyviai lankėsi Berlyno mokyklose, kurios jau taiko minėtą mokymo metodą. Projekto partneriai iš Berlyno IPLE instituto supažindino su Carl Rogers produktyvaus mokymosi teorija ir jos pritaikymo praktikoje metodais.

Kovo 23–29 dienomis Kėdainių profesinio rengimo centro profesijos mokytojai Rima Pužauskaitė ir Žilvinas Kapočius dalyvavo ERASMUS+ programos projekto Nr. 2014-1-LT01-KA102-000220  ,,Nauji svetingumo standartai“ mokymo vizite Turkijoje. Projekto tikslas– tobulinti profesijos mokytojų profesines kompetencijas, pasidalinti gerąja patirtimi, siekiant užtikrinti aptarnavimo srities darbuotojų profesinio rengimo kokybę ir prestižą Lietuvoje bei užsienyje.

Kovo 26d. Ryto pagrindinėje mokykloje  vyko mokinių respublikinio teisinio žinių  konkurso ,,Temidė“ II etapas.

Konkurse dalyvavo dvi 3, 4 gimnazijos klasių mokinių komandos: Šviesiosios gimnazijos ir Kėdainių PRC. Komandų prisistatymai buvo meniški, atitinkantys konkurso dvasią.  Mūsų mokiniai konkurse dalyvavo pirmą  kartą, pasirodė labai gerai, užėmė II vietą.

 Darbo grupė

Kovo 25 d. Centro mokiniai Šarūnas Smirnovas (M11-3 gr.), Aleksandr Bilyk (V3-3 gr.) ir Žygimantas Reutas (E11-3 gr.).  dalyvavo Kauno regiono profesinio mokymo įstaigų mokinių užsienio kalbų konkurse.