2% parama mokyklai

Kovo 19 d. Centre vyko integruoto projekto ,,Metų laikai“ pristatymas, skirtas pasaulinei Žemės dienai paminėti. Projekto tikslas – atskleisti kiekvienam metų laikui būdingus požymius ir reiškinius, išsiaiškinti, kaip gimimo metų laikas įtakoja žmogaus temperamentą ir sveikatą, akcentuoti gamtos grožį, skaitant K. Donelaičio poemos ,,Metai“ ištraukas. Projekto veiklas planavo ir įgyvendino biologijos, fizikos, matematikos ir lietuvių kalbos mokytojos. Projekto vykdymo laikotarpiu buvo organizuojamos mokinių išvykos į gamtą: mokiniai stebėjo metų laikų požymius ir reiškinius, o patirtus įspūdžius perteikė fotografijose.

Šeštadienį, kovo 14 dieną, į Kėdainių PRC Transporto ir verslo skyrių rinkosi senjorai, kurie šioje mokykloje mokėsi 1967-1971 metais (prieš 44-erius metus). Į Lančiūnavos tarybinio ūkio-technikumo X zootechnikų laidos susitikimą atvyko 15 bendramokslių iš įvairių Lietuvos kampelių.

Kovo 16 d. Centre  vyko mokinių respublikinio teisinio žinių  konkurso ,,Temidė“ I etapas. Konkursas svarbus tuo, kad mokinius skatina netoleruoti neigiamų reiškinių mokykloje ir siekti teisinių žinių.

Konkurse dalyvavo trys 3-4 gimnazijos klasių mokinių komandos.  Nugalėjo Transporto ir verslo skyriaus komanda ,,Baudėjai“, kuri kovo 26 d. dalyvaus konkurso antrame (rajono) etape.

   Gimnazijos skyriaus vedėja Danutė Petreikienė

Kovo 10 d. Pramonės ir paslaugų skyriuje buvo minimos 25-osios Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo metinės.

Į aktų salę susirinko visa Centro bendruomenė. Minėjimo pradžioje skambėjo Lietuvos Respublikos himnas, buvo deklamuojamos eilės Tėvynei.  Mokinių tarybos narė Ernesta pasidžiaugė, kad Centro bendruomenė aktyviai  dalyvavo pilietinėje iniciatyvoje „Lietuvai ir man“, kurios metu buvo rišamos trispalvės apyrankės.

Vasario 25 d. grupė Kėdainių profesinio rengimo centro mokinių lankėsi Kauno technikos kolegijoje. Būsimieji apdailininkai, suvirintojai, maisto pramonės darbuotojai ir kirpėjai domėjosi siūlomomis mokymo programomis, mokymosi tęstinumo koleginėse studijose sąlygomis ir galimybėmis.

Kovo 2-6 dienomis Transporto ir verslo skyriuje vyko lietuvių kalbos ir literatūros renginių savaitė, kurios tikslas - paskatinti mokinius taisyklingai vartoti, puoselėti savo kalbą, rūpintis jos išlikimu. Pirmasis renginys – tvarkingiausio sąsiuvinio konkursas. Dalyviams keliami reikalavimai: sąsiuviniai turi būti tvarkingi, švarūs, juose turi būti rašoma nuosekliai, taisyklingai, aiškiai, įskaitomai ir, žinoma, negali būti kelių dalykų rašto darbų. Komisijos nuomone, tvarkingiausiu išrinktas E12-3 grupės mokinio Žygimanto Reuto lietuvių kalbos ir literatūros sąsiuvinis.

Dar mokslo metų pradžioje mokytojams buvo pasiūlyta dalyvauti integruotame projekte ,,Jo didenybė Garsas“.  Projekto tikslas – pademonstruoti  garso svarbą gyvų organizmų, technikos, pramonės, statybų ir kitose srityse, supažindinti su jo teigiamomis ir neigiamomis savybėmis.  Projekto veiklas planavo ir įgyvendino automechanikai, apdailininkai, biologai, lietuvių kalbos žinovai, fizikai. Mokiniai, vadovaujami mokytojų, atliko tiriamuosius  darbus, vedė užsiėmimus, ruošė pranešimus.

Vasario 25 d. Kauno statybininkų rengimo centre vyko Kauno regiono profesinio mokymo įstaigų matematikos viktorina, kurios tikslas – ugdyti mokinių matematinius gebėjimus, skatinti kūrybišką bei draugišką darbą komandoje.

Vasario pabaigoje Transporto ir verslo skyriaus absolventams nuskambėjo paskutinis skambutis. Baigiamųjų kursų grupių vadovai savo auklėtiniams pravedė paskutinę integruotą pamoką „L10-3, TP12-3, AE9-3, P8-4, T13-4 grupių vystymasis įvairiais aspektais“.

Vasario 24-oji Transporto ir verslo skyriuje buvo neeilinė – vyko Šimtadienis. Dvyliktokai buvo pakviesti į improvizuotą, stilizuotą DIDĮJĮ TEISMĄ, kurį jiems surengė vienuoliktokai. Teisėjas Tomas Vyšniauskas, remdamasis ieškovų (vienuoliktokų) ir liudininkų (mokytojų) parodymais bei surinktais įkalčiais, pateikė kaltinimus dvyliktokams: tingėjimas, nesimokymas, bėgimas iš pamokų, išdaigos, nusirašinėjimas ir t.t. Pakviesti liudininkai – Centro direktorius Dangiras Kačinskas ir skyriaus vedėjas Gintaras Sapronas patvirtino, kad T14, E11, L11 grupių mokiniai yra pasižadėję laikytis visų Kėdainių profesinio rengimo centro vidaus tvarkos ir elgesio taisyklių ir palinkėjo jiems per likusias 100 dienų būti išmintingiems, kantriems bei darbštiems.