2% parama mokyklai

ICNLapkričio 20-22 dienomis Kėdainiuose vyko tarptautinės asociacijos Innovation Circle Network (Norvegija) 12-oji metinė konferencija „Globalūs tikslai ir vietos iššūkiai – tvarių bendruomenių ir žaliojo turizmo link“. Konferencijos organizatorius – Kėdainių profesinio rengimo centras.

Innovation Circle Network (ICN) – tai dvylikos metų veiklos patirtį turinti tarptautinė Europos šalių asociacija, kurios veikloje dalyvauja miestų ir rajonų savivaldybių, regionų planavimo organizacijos, institucijos ir tarybos, užsiimančios mažų ir vidutinio dydžio Europos regionų gerovės kūrimu, verslininkai, konsultantai, taip pat švietimo įstaigų atstovai. 2017 metais, po sėkmingo Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo „EEE stipendijų programa“ projekto „Profesinio mokymo mokinių pasiekimų gerinimas modernizuojant ugdymo turinį ir tobulinant švietimo darbuotojų kvalifikaciją“ įgyvendinimo, kartu su ICN asociacija Kėdainių profesinio rengimo centras tapo šios asociacijos nariu, o 2018 metais centro mokytoja Rima Pužauskaitė tapo ICN asociacijos valdybos nare.

ICN partneriai: Estijos, Suomijos, Vokietijos, Latvijos, Lietuvos, Norvegijos, Lenkijos, Rusijos ir Švedijos miestų savivaldybės, suaugusiųjų, profesinio mokymo centrai, bendrojo ugdymo  įstaigos.

Konferenciją pradėjo ICN valdybos pirmininkė Rita Merca (Latvija). Konferencijos dalyvius atvyko pasveikinti Kėdainių rajono savivaldybės meras Valentinas Tamulis, sveikinimo žodį tarė Kėdainių profesinio rengimo centro direktorius Dangiras Kačinskas.

Visada įdomios būna H. Watt Universiteto (Jungtinė Karalystė) profesoriaus, ilgamečio ICN asociacijos eksperto Cliff Hague įžvalgos. Šį kartą Profesorius kalbėjo apie visuotinį poslinkį link Žaliosios ekonomikos. „Tvarumas nėra pasirinkimas, tai – būtinybė,” – teigia profesorius. Latvijos  Vidzeme regiono Turizmo asociacijos atstovas Jānis Sijats pristatė  Latvijoje populiarėjantį  tarptautinį Greenways judėjimą. Šis judėjimas pasisako už  draugiško aplinkai transporto vystymą, ragina rinktis sveikesnį gyvenimo būdą.

Kėdainių Krašto muziejaus direktoriaus Rimanto Žirgulio pranešimas „Tvari visuomenė – tyrinėjant, suprantant, įsijaučiant į istorinį paveldą” sukėlė konferencijos dalyvių diskusijas.

Visi nekantriai laukė konferencijos svečio Sandy Colvin- rašytojo, asociacijos Interpret Europe nario iš  Avinjono (Prancūzija)- pranešimo. Ir ne tik pranešimo, bet ir praktinių užsiėmimų. Pagrindinė pranešimo ir praktinių užsiėmimų tema ,,Paveldo interpretacija”- kaip istorinius kultūros objektus paversti ypatinga turistine patirtimi, sukurti ryšį su jais ir skatinti pagarbą mūsų aplinkai.

Po pietų konferencijos dalyviai buvo pakviesti į Kėdainių rajono savivaldybę, kur juos priėmė Kėdainių rajono savivaldybės meras Valentinas Tamulis. Mero pavaduotojas Paulius Aukštikalnis apžvelgė rajono ekonominę situaciją, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Eglė Šileikė pristatė rajono kultūrinį gyvenimą. Kėdainių vaikų muzikos mokyklos direktorė Rūta Kutraitė pristatė  nuotaikingą vaizdo pasakojimą apie mokyklos muzikantų gyvenimą. Po konferencijos rajono savivaldybės meras pakvietė svečius aptarti bendradarbiavimo galimybes.

Konferenciją apibendrino ICN Generalinis Sekretorius Alf S. Johansen (Norvegija)- praėję metai buvo didelių projektų pabaigos metai. Ateityje laukia nauji projektai, nauji iššūkiai.

Rima Pužauskaitė, centro mokytoja, ICN asociacijos valdybos narė