2% parama mokyklai

×

Įspėjimas

JFolder: :delete: Nepavyko ištrinti aplanko. Kelias: /var/www/clients/client82/web147/web/media/nextend/cache/less/n1527142500

03Metų ratui baigiant apsisukti, lapkričio 21 d. popietę Kėdainių profesinio rengimo centre vyko susitikimas-diskusija su darbdaviais ir socialiniais partneriais. Renginyje, kuris vyksta jau penktus metus, dalyvavo AB „Nordic Sugar Kėdainiai“ fabriko direktorius Dainius Cibulskis, UAB „Novus Rex“ direktorius Mantas Mikliušas, UAB „Vikrema“ direktorius Ričardas Ragauskas, UAB „Atela“ direktorė Edita Žilinskienė, AB „Kauno tiltai“ gamybos ir mechanizacijos direktorius Henrikas Hofertas, UAB „Sakret LT“ gamybos vadovas Egidijus Augutavičius, AB „Krekenavos agrofirma“ personalo vadovė Daiva Milašienė, ūkininkas Vidmantas Kvedaras, Kėdainių r. savivaldybės mero pavaduotojas Paulius Aukštikalnis, Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centro vadovė Daina Balasevičienė, Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šiaulių klientų aptarnavimo departamento Kėdainių skyriaus atstovės Aušrelė Cironkienė ir Romantė Zigmantavičienė, Šv. Jurgio parapijos klebonas kunigas Artūras Stanevičius.

Renginį pradėjo ir susirinkusius svečius pasveikino centro direktorius Dangiras Kačinskas, linkėdamas gražaus bendravimo, bendradarbiavimo, tarpusavio supratimo. Trumpai apibūdinęs dabartinę centro situaciją, pokyčius, įvykusius per metus, ir perspektyvas, žodį suteikė kunigui A. Stanevičiui. Klebonas pasidžiaugė, kad centras yra ta mokykla, kuriai reikalingas dvasios pasaulis, kurioje tiek mokslo metų pradžios, tiek pabaigos šventėse ištariamas Dievo vardas, ir visiems linkėjo daryti gera, neužmiršti Dievo gailestingumo, niekur ir niekada nebijoti ištarti Dievo vardo.

Po bendros maldos centro direktorius D. Kačinskas sugrąžino susitikimo dalyvius prie žemiškų, kasdienių reikalų ir pakvietė pradėti diskutuoti, nes šio renginio tikslas – ne tik džiaugtis tuo, kas juo pasiekta, bet, svarbiausia, išgirsti, ką centro bendruomenė turi keisti, kaip dirbti, kad patenkintų darbdavių lūkesčius.

Kasmet diskusijoje dalyvaujantis ūkininkas V. Kvedaras apgailestavo, kad centras neparengia žemės ūkiui reikalingų kvalifikuotų darbuotojų. Nors centre tokios programos siūlomos, tačiau jos nesulaukia jaunuolių dėmesio. Ūkininkas siūlė daugiau dėmesio skirti žemės ūkio krypties mokymo programų viešinimui.

Kad labai trūksta kvalifikuotų darbuotojų ir kituose sektoriuose, pripažino visi darbdavių atstovai. Nors centras kasmet išleidžia būrį absolventų, bet jie neateina į rajono verslo įmones, matyt, kažkur išvažiuoja, svarstė darbdaviai. D.Balasevičienė, Kėdainių turizmo ir verslo informacijos vadovė, mano, kad dabar jauni žmonės nori būti nuo kitų nepriklausomi ir patys kuria verslą. Būtent tokį kelią šiais metais pasirinko centrą baigę keli automechanikai ir suvirintojai.

Buvo diskutuojama, ką daryti, kad jauni žmonės rinktųsi gyventi ir dirbti Kėdainiuose. AB „Nordic Sugar Kėdainiai“ fabriko  direktorius  ir Centro tarybos  (kolegialaus valdymo organo)  pirmininkas  D. Cibulskis išsakė nuomonę, kad turi būti ugdomos ne tik profesinės kompetencijos, didesnį dėmesį reikėtų skirti mokinių vertybinėms nuostatoms, moraliniams principams formuoti, pilietiškumui, patriotizmui ugdyti. D. Cibulskis pabrėžė, kad ir  mokytojai turėtų keisti savo retoriką – asmeniniais pavyzdžiais neskatinti žavėtis gyvenimu užsienyje, o per pamokas ir įvairius renginius daugiau dėmesio skirti garbingai Kėdainių krašto istorijai, skatinti didžiavimąsi Kėdainiais.

Susitikimo-diskusijos pabaigoje centro direktorius D. Kačinskas  padėkojo ir už pagyrimus, ir už kritines pastabas ir pažadėjo, kad  bus  stengiamasi į tai reaguoti.

Birutė Konstanblackaitė, Centro tarybos pirmininkė