2% parama mokyklai

74614787 2751918044819032 8697639134694473728 nTik kūrybiškas mokytojas gali išugdyti kūrybišką asmenybę. Šios minties vedinos mes, Kėdainių profesinio rengimo centro mokytojos Birutė Konstanblackaitė ir Jurgita Vasiliauskaitė, kartu su kolegėmis Danguole Tumėniene, Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazijos mokytoja, ir Asta  Gasparavičiūte, Kėdainių r. Josvainių gimnazijos mokytoja, spalio mėnesį vykome į darbo stebėjimo vizitą Turkijoje, Kaiserio mieste. Kelią į šią šalį atvėrė dalyvavimas Erasmus+ projekte „Kūrybiškumo ugdymas ir asmenybės ūgtis“.

Atvykusios pirmiausia lankėmės Kaiserio miesto švietimo direktorate, kur susipažinome su Turkijos švietimo sistema, bendrojo ugdymo proceso organizavimu.

Daug pamatėme ir sužinojome stebėdamos darbą penkiose bendrojo ugdymo mokyklose, iš kurių trys  privačios ir dvi valstybinės. Kiekvienoje mokykloje buvome šiltai sutiktos, pajutome begalinį turkų svetingumą.

Visose lankytose mokyklose susipažinome su ugdymo(si) aplinka ir organizacine kultūra, išmaniųjų priemonių panaudojimu ir pritaikymu pagal dėstomą dalyką ar mokinių gebėjimus, inovatyvių, kūrybiškumą skatinančių metodų panaudojimu ugdymo procese, skaitmeninių mokymo(si) priemonių rengimu ir pritaikymu pamokose.

Stebėjome kelias anglų kalbos ir informacinių technologijų pamokas, įgijome mobiliųjų aplikacijų taikymo ugdymo procese patirties.

Dalyvavome diskusijose „Mokinių mokymosi motyvacijos, kūrybiškumo, savarankiškumo tobulinimas“, „Kūrybiškumą skatinančios priemonės ir metodai“.

Kiekvieną vakarą, grįžusios į viešbutį, reflektavome dienos patirtis.

Pastebėjome, kad visose mokyklose nebėra nė vienos lentos, kurioje rašoma kreida, visur tik išmaniosios lentos, šiuolaikinės technologijos integruotos į visus dėstomus dalykus, vyksta integruotas ugdymas. Mokiniai mokosi kūrybiškai spręsti problemas, jie ruošiami ne tik egzaminams, bet, svarbiausia, gyvenimui.

Nors plačiai naudojamos technologijos, tačiau jos naudojamos labai tikslingai, kūrybiškai ir nesudaro sąlygų susvetimėjimui. Pajutome, kad mokinių, mokytojų ir administracijos tarpusavio santykiai yra labai šilti, artimi, draugiški. Vyrauja gera emocinė aplinka, ir mokiniai, ir mokytojai jaučiasi laisvi, nėra psichologinės įtampos.

Per pertraukas vyksta gyvas, natūralus bendravimas, be mobiliųjų telefonų, nes Turkijos mokyklose draudžiama ne ugdymo tikslais naudotis telefonais: iš ryto jie yra surenkami, o atiduodami pasibaigus pamokoms.

Susižavėjome, kad kartą per savaitę vyksta knygų skaitymo pamoka. Mėnesio pabaigoje raštu atsiskaitoma už perskaitytas knygas.

Žinoma, didelį įspūdį paliko bendravimas su mums dar nepažintos šalies žmonėmis, jų gyvenimo būdo, tradicijų, virtuvės pažinimas ir, be abejo, įdomi, turininga kultūrinė programa: ekskursija į Talas miestą, apsilankymas Erdžijo kalne ir  Kapadokijoje, kuri yra tikras stulbinančio grožio geologinis stebuklas.

Darbo savaitė pralėkė tarsi viena diena. Grįžome praplėtusios akiratį, dvasiškai praturtėjusios, kupinos naujų idėjų, kurias pritaikysime savo veikloje, kad pamokos būtų kūrybiškos, įtraukiančios mokinius, motyvuojančios mokytis. Tai labai svarbu siekiant asmenybės ūgties.

 

Birutė Konstanblackaitė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, projekto dalyvė