2% parama mokyklai

12Kėdainių profesinio rengimo centro Atviroje jaunimo erdvėje besilankantys jaunuoliai spalio viduryje, lydimi Centro socialinių pedagogių, išsiruošė į 2 dienų stovyklą „Pažink save“. Norint sėkmingai pasirinkti ir planuoti savo karjerą bei ateitį, labai svarbu pažinti save, tačiau tikrasis savęs pažinimas neturi nieko bendro su mėgstamiausia spalva, muzika ar pamoka mokykloje.

Tai tik paviršinis supratimas apie save. Pažinti save – tai suprasti savo silpnybes ir stiprybes, baimes, norus ir svajones, tai, kas patinka ar nepatinka, toleranciją ir ribas, savo asmenybės išskirtinumą. Todėl stovyklos metu buvo siekiama ugdyti/koreguoti jaunuolių asmenines, komunikavimo, socialines kompetencijas, pagarbą ir toleranciją, stiprinti vertybes, lavinti vaizduotę bei kūrybiškumą. Dalyviams buvo organizuotos veiklos, kurių metu mokėsi išsakyti ir perteikti mintis, siekti tikslų, priimti sprendimus, valdyti emocijas ir jausmus, padėti kitiems ir priimti pagalbą. Iš stovyklos dalyviai grįžo ne tik daugiau žinodami apie save, kupini teigiamų įspūdžių, bet ir jausdamiesi suburtos komandos dalimi.

Veikla vykdoma pagal atvirųjų jaunimo erdvių projektą „Pasirink savo ateitį“, kurį finansuoja Kėdainių rajono savivaldybė.

Socialinė pedagogė metodininkė Justina Šalkauskaitė