2% parama mokyklai

Gegužės 29 - birželio 1 dienomis Kėdainių profesinio rengimo centro direktorius Dangiras Kačinskas, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Olga Zaborskienė bei projekto vykdymo komanda dalyvavo ketvirtajame projektosusitikime ir tarptautinėje baigiamojoje konferencijoje Jūrmaloje.

Susitikimo metu partneriai iš Estijos, Latvijos ir Lietuvos  aptarė pagrindines projekto veiklas, galutinius atlikimo terminus, esamus ir būsimus rezultatus. Projekto koordinatorė Aurima Bajorūnienė pasisakė dėl administracinių klausimų, projekto rezultatų, galutinių veiklų baigimo datų bei aptarė tam tikrus projekto valdymo aspektus. Konferencijoje buvo pristatytas projekto galutinis produktas – mokymo medžiaga (moduliai). Estijos atstovė pristatė paslaugų modulį, Latvijos partneriai pristatė verslo anglų kalbos modulį, o mūsų Centro anglų kalbos mokytojas Žilvinas Kapočius pristatė transporto profesinės užsienio kalbos modulį. Kiti pranešėjai papasakojo apie inovatyvius mokymo metodus bei jų pritaikymą mokymo procese. Konferencijoje dalyvavo anglų kalbos dėstytojai ir profesoriai iš Latvijos universitetų, mokytojai iš profesinių mokyklų, visi projekto dalyviai ir partneriai. Konferencijos dalyviai buvo aktyvūs įvairiose praktinėse veiklose, dalijosi darbo patirtimi, dalyvavo diskusijose, žaidimuose ir kitokiose inovatyviose veiklose. Po konferencijos visi projekto dalyviai Rygos operos ir baleto teatre žiūrėjo baletą „Bolero“, po kurio pabendravo su kolegomis, pasidalino savo ir jų patirtimi, susipažino su Latvijos, Estijos  švietimo sistemų ypatumais.

 

Projekto koordinatorė Aurima Bajorūnienė