2% parama mokyklai

Šiltą ir žiedais kvepiančią gegužės 23 d. pavakarę Kėdainių profesinio rengimo centro bendruomenė rinkosi į jau tradicinę Centro bendruomenės garbės dieną.  Tai proga stabtelėti ir pastebėti,  kiek per šiuos mokslo metus išmokome, sužinojome,  pasiekėme ir laimėjome.

Į renginį susirinko mokiniai, jų tėveliai, mokytojai bei svečiai: šv.  Jurgio parapijos klebonas Artūras Stanevičius, AB „Daumantai LT“ viešųjų ryšių specialistė Jorūnė Liutkienė,  UAB „Atela“ direktorė Edita Žilinskienė, Kėdainių sporto centro direktorius Arnas Argustas. Renginio pradžioje   Centro direktorius Dangiras Kačinskas palinkėjo visiems gero vakaro, pasidžiaugė atvykusiais svečiais ir mokiniais, kurie šiais metais gali didžiuotis įvairiais pasiekimais, laimėjimais. Žinoma, jais didžiuojasi ir jų tėveliai, mokytojai, visa Centro bendruomenė. Gražių žodžių mokiniams skyrė  klebonas Artūras Stanevičius bei AB „Daumantai LT“ viešųjų ryšių specialistė Jorūnė Liutkienė.  Kėdainių sporto centro direktorius Arnas Argustas džiaugėsi, kad turi tokius gerus kaimynus- Kėdainių profesinio rengimo centrą. Už ypatingus pasiekimus moksle, įvairiuose tarptautiniuose, nacionaliniuose, regioniniuose profesinio meistriškumo ir kituose konkursuose, renginiuose, aktyvią visuomeninę veiklą bei aktyvų dalyvavimą meninės saviraiškos renginiuose padėkomis bei prizais buvo apdovanoti 9 mokiniai: I A gimnazijos klasės mokinė Eglė Abromavičiūtė,  M15-3 grupės mokinės Ineta Pugalskytė, Beata Vaitkevičiūtė ir  Laura Ignatavičiūtė, E15-3 grupės mokiniai Remigijus Civilka ir Paulius Žliobas,  E16-3 grupės mokinys Saidas Mušinskas bei  L15-3 grupės mokinės  Lijana Bučytė ir Klaudija Liutkevičiūtė.

Centro bendruomenės  garbės dienoje buvo apžvelgta, kuo gyveno Centras šiais mokslo metais, kuo jie buvo išskirtiniai ir dosnūs. Gerai mokytis, pasiekti puikių įvertinimų tapo garbės dalyku. Renginio metu padėkomis buvo apdovanoti 62 mokiniai, kurie savo pasiekimais profesinio meistriškumo konkursuose, visuomeniniuose bei sporto renginiuose skleidė gerą žinią apie Kėdainių profesinio rengimo centrą ir čia besimokančius būsimuosius kvalifikuotus jaunus žmones.  Renginio dalyviams  savo dainas skyrė Centro dainininkai: Beata Vaitkevičiūtė, Sandra Čyžaitė, Klaidas Kvyklis, Kamilė Kvyklytė bei Centro mokinių ir mokytojų ansamblis.

Džiaugiamės ir didžiuojamės savo mokiniais, tikimės, kad jiems skirtos padėkos ir apdovanojimai  skatins  nesustoti ir siekti dar daugiau.

 

Mokytoja metodininkė Živilė Matukienė