2% parama mokyklai

Balandžio 5-8 dienomis Kėdainių profesinio rengimo centro atstovai dalyvavo antrajame projekto „Inovatyvus profesinės užsienio kalbos mokymas – raktas į suaugusiojo mokymosi motyvaciją“susitikime Estijoje, Pernu mieste. Susitikimo, vykusio Pernu suaugusiųjų gimnazijoje,  metu partneriai iš Estijos, Latvijos ir Lietuvos  aptarė  pagrindines projekto veiklas, atlikimo terminus, esamus ir būsimus rezultatus.

Projekto koordinatorė Aurima Bajorūnienė pasisakė dėl administracinių klausimų, atsakingumo pasiskirstymo, galutinių veiklų atlikimo datų bei kalbėjo apie tam tikrus projekto valdymo aspektus. Vizito metu buvo pristatytas tarptautinis tyrimas „Suaugusiųjų užsienio kalbos mokymosi motyvacija ir poreikiai“. Tai pirmoji jau atlikta projekto veikla, kurios rezultatai lems tolesnes projekto veiklas – modulių kūrimą. Pagrindinis tyrimo tikslas buvo ištirti suaugusiųjų profesinės užsienio kalbos žinių poreikį ir mokymosi motyvaciją. Buvo siekiama sužinoti respondentų nuomonę, poreikį, iššūkius ir lūkesčius dėl dabartinių ir būsimų darbuotojų kalbinio pasiruošimo, profesinės užsienio kalbos mokymosi aplinkos, metodų bei iškylančių mokymosi sunkumų. Partneriai apibendrino tyrimo rezultatus, palygino juos su Lietuvos, Estijos ir Latvijos tyrimo rezultatais, aptarė kito projekto susitikimo darbotvarkę bei rezultatų pateikimą. Susitikimo dalyviai dalyvavo praktinėje veikloje-diskusijoje apie modulių kūrimą ir padarė išvadą, kokia turi būti tų modulių struktūra, apimtis, temos, formos ir apipavidalinimas. Pernu suaugusiųjų gimnazijos mokiniai pristatė savo mokyklą, papasakojo apie mokymosi ypatumus, supažindino su senamiesčiu, jo istorija, architektūros paminklais. Vizito metu aplankėme vokiečių technologinę mokyklą, Pernu profesinį rengimo centrą bei Tartu universiteto Pernu kolegiją, pabendravome su kolegomis, pasidalinome patirtimi, susipažinome su Estijos švietimo sistemos ypatumais.

Projekto koordinatorė Aurima Bajorūnienė