2% parama mokyklai

Transporto ir verslo skyriuje jau aštuntą kartą surengtas diktanto konkursas, kurio tikslas – skatinti suaugusiųjų ir mokinių raštingumą, domėjimąsi gimtąja kalba bei jos puoselėjimu. Šiais metais konkursas skirtas Lietuvos nepriklausomybės dienai paminėti. Jau tapo įprasta, kad diktantą rašyti kviečiami ne tik mokiniai, bet ir mokytojai bei mokyklos darbuotojai.

Nuolatinės konkurso dalyvės - mokytojos Liudmila Kolojanskienė, Rima Pužauskaitė, Dalia Sapronienė, Aurima Bajorūnienė, Jolanta Vasilienė bei socialinė pedagogė Justina Šalkauskaitė. Po keletą kartų konkurse dalyvavo ir skyriaus vedėjas Gintaras Sapronas, Kęstutis Gužys, Akvilė Vasiliūtė, mokyklos darbuotoja Nijolė Meškaitienė ir kiti mokytojai. Įdomu tai, kad šių metų diktanto konkurso nugalėtoja socialinė pedagogė Justina Šalkauskaitė – vienintelė iš visų mokytojų nepraleido nė vieno konkurso, be to, ji ir anksčiau diktantus rašydavo labai gerai, yra tapusi ir nugalėtoja.

Mokinių grupėje geriausiai diktantą parašė ir mažiausiai klaidų padarė Lorita Aleksynaitė, L15-3 grupės mokinė.

Džiugu pažymėti, kad diktanto konkurso iniciatyva vis dar palaikoma ir atsiranda norinčių (nors kasmet jų mažėja) išbandyti savo jėgas. O man, mokytojai, labai smagu matyti, kaip šalia sėdi skyriaus vedėjas  ir mokinys, grupės auklėtoja ir auklėtinis, mokytoja ir mokinys ir taip atidžiai klausosi diktuojamo teksto, taip stengiasi kuo geriau parašyti diktantą. Žinoma, yra mokinių, kurie padaro daug klaidų, bet, manau, ne tai svarbiausia. Esu tikra, kad daug svarbesnis tas emocinis ryšys, tas bendrumo jausmas, kuris tuo metu atsiranda tarp mokinių ir mokytojų, tarp grupių vadovų ir auklėtinių, tarp pačių mokytojų. Tomis akimirkomis tikrai labai didžiuojuosi ir iš visos širdies dėkoju ir mokiniams, ir mokytojams.

           

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Audronė Zinkienė